K A M E R K O O R    O K T O I C H
Ialoni

Festival From Georgia with love

Subsidiegevers

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Prins Berhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiŽle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stelt zich ten doel om een kwalitatief en levendig kunstaanbod in Amsterdam mogelijk te maken voor een breed publiek. Het fonds is er voor kunstenaars en culturele organisaties, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit Ė binnen alle disciplines, in alle stadsdelen.

Festival  |  Workshops  |  Concerten